X-tend 2 våpenolje

For overflatebehandling av løp og låsekasse.

  • Høyeffektiv smørefilm.
  • Stor inntrengningsevne.
  • Forebygger blying og manteloppbygning.
  • Reduserer slitasje.
  • Forbedrer presisjon.

Varenummer

971 X-tend våpenolje nr. 2, 70 ml
972 X-tend fett 10 gr
973 X-tend våpenpakke (nr. 1, nr. 2 og fett)