X-tend 1 våpenolje

For rensing, pussing og smøring av alle våpen.

  • Stor inntrengningsevne.
  • Høyeffektiv smørefilm.
  • Fordriver fuktighet.
  • Reduserer blying og mantelavsetning.
  • Langtidsbeskyttende.

Varenummer

970 X-tend våpenolje nr. 1, 70 ml

X-tend 1 og 2 anbefales av Harald Stenvåg.