Universal grease+ EP 2

Egenskaper

 • UNIVERSAL GREASE+ EP 2 er et høyt utviklet grease produkt med suverene egenskaper og da særlig ved høye arbeidstemperaturer og høye trykk.
 • UNIVERSAL GREASE+ EP 2 har meget gode slitasjereduserende egenskaper og en smørefilm med stor bæreevne.
 • UNIVERSAL GREASE+ EP 2 kan med fordel anvendes som universal grease.
 • UNIVERSAL GREASE + EP 2 er et meget sterkt vannavisende og gir god rustbeskyttelese.
 • UNIVERSAL GREASE+ EP 2 bør ved pumping oppbevares varmt.
 • UNIVERSAL GREASE+ EP 2 har meget god vedheftsevne.
 • UNIVERSAL GREASE+ EP 2 tåler høye temperaturer.

Fordeler

 • Slitasjereduserende
 • God vannbestandighet
 • Minsker vibrasjon
 • Rustbeskyttende
 • Reduserer varmgang

Blandbarhet

UNIVERSAL GREASE+ EP 2 kan umiddelbart blandes med andre typer grease. Det vil si at den kan pumpes inn i lager hvor det allerede er annen grease. Det er i midlertidig god smørepraksis å fjerne gammel grease fra et lager, før ny grease påføres.

Bruksområder

 • Industri/bergverk
 • Vekselkoblinger
 • Elektro motor lager
 • Gir
 • Kule og rullelager
 • Kabler
 • Hjul lager
 • Lager utsatt for varme
 • Pumper
 • Åpne tannhjul
 • Skitrekk med mer.
 • O-ringer ved oljeboring

Analysedata

Lithium-complex

Drypp punkt                                                                                                                                               >280°C

4-ball weld load                                                                                    DIN 51350                                  3000 N

Temperatur                                                                                                 generelt                 -30°C til +150°C

 •                                                                                                  korte perioder                           Max 200°C

Varenummer

509 UNIVERSAL GREASE + EP 2 400 gr. Industri / Marine
511 UNIVERSAL GREASE + EP 2 1 kg. Industri / Marine
512 UNIVERSAL GREASE + EP 2 5 kg. Industri / Marine
513 UNIVERSAL GREASE + EP 2 18 kg. Industri / Marine
514 UNIVERSAL GREASE + EP 2 50 kg. Industri / Marine
515 UNIVERSAL GREASE + EP 2 180 kg. Industri / Marine