Olje+

Egenskaper

 

 • Olje+ er et positivt ladet smøremiddel som binder seg til alle slags metall.
 • Metallet er negativt ladet. Dermed blir det en sterk bindende smørefilm.
 • PRO-LONG smøremidler tåler meget høye temperaturer.
 • Inneholder ingen faste partikler, teflon, grafitt, molybdeum, sink eller plastmolekyler.
 • Tilsettes alle typer oljer både mineral og syntetiske oljer. Ingen betydningsmessig endring av viskositet.
 • Olje+ frigir ikke saltsyre (HCL) som finnes i mange olje tilsetninger.
 • Har gode EP (extreme pressure) egenskaper.
 • Olje+ inngår som en del av alle våre produkter.

Fordeler

 • Reduserer motorslitasje.
 • Forlenger utstyrs levetid. Eliminerer fastsittende stempelringer og hengende ventiler.
 • Minsker drivstoff forbruket. Mer stillegående motorer. Reduserer vibrasjonene.
 • Umiddelbar smøring ved oppstart. Lettere kaldstart.
 • Motor beskyttelse ved olje tap og trykk.
 • Beskytter mot korrosjon og elektrolyse. Prøver viser at ikke engang påvirkning med saltvann fjerner den beskyttende oljefilmen.

SINTEF har testet PRO-LONG og funnet:

 • Slitasjen redusert med 55 %
 • Friksjonen redusert med 20%
 • Temperaturen redusert med 30 %

Bruksområder

 • Smøresystemet på forbrenningsmotorer.
 • Dieselmotorer , bensinmotorer og utstyr.
 • Alle typer gear og kardanger (untatt friksjonsgear).
 • Ved dreiing og fresing av metall.
 • Alle typer lager.
 • Alle typer maskiner eller utstyr som trenger smøring i industri, transport, skips og luftfart.
 • Se bruksanvisning side 10.

Analysedata

 • Viskositet kinematisk (cst)                  mm 2/S     v/40°C                     16,92
  –                                                                         mm 2/S    v/100°C                       3,14
 • Flytepunkt °C                                                                                                             -24
 • Flammepunkt COC °C                                                                                          103
 • Kokepunkt °C                                                                                                             203
 • Spesifikk vekt v/20°C                                                                                           1,05
 • PH verdi                                                                                                                         5-7
 • TAN                                                                                                       0,22 mg KOH/G

Varenummer

101       Olje+ 1/2 liter
102      Olje+     5 liter
103      Olje+   10 liter
104      Olje+   25 liter
105      Olje+ 180 liter