Motor-rens+

Egenskaper og fordeler

  • Øker kompresjonen.
  • Tetter pakninger.
  • Fjerner sot.

Bruksområder

  • Alle bensin- og dieselmotorer
  • Renser og smører
  • Ventiler.
  • Stempelringer.
  • Hydrauliske ventil-løftere.
  • Oljekanaler.
  • Alle bevegelige deler.

Analysedata

Flammepunkt COC °C 16
Kokepunkt °C 80
Spesifikk vekt v/20°C 0,880
TAN mg KOH/G 0,22
PH verdi 5-7

Bruksanvisning

Fyll 250 ml på 4 l gammel olje. Kjør i 1,5 – 2 timer og skift deretter olje og oljefilter. Tilsett ny olje med 10% Pro-Long Olje+.

Varenummer

710 Innvendig motorrens 250 ml.