Diesel+

Karakteristikk

DIESEL+ er et flytende tilsetningsmiddel til alle typer diesel, parafin og fyringsoljer. DIESEL+ emulgerer fullstendig med brennstoffet og kan med fordel brukes til forebygging av urenheter rundt dyser, samt optimal smøring av alle bevegelige deler. DIESEL+ medvirker ved tilsetning i brennstoffet som stabilisator for tenningen og forbrenningen, ikke minst i driftsperioder med lave temperaturer.

Egenskaper og fordeler

 • Blander seg homogent med alle typer diesel og medvirker til optimal smøring av bevegelige deler og renhold av dyser
 • Renser og smører dyser og ventiler, forlenger levetiden.
 • Forebygger korrosjon og rustdannelse.
 • Bryter ned eventuell dannelse av svovelsyre.
 • Renere avgasser.
 • Lettere kaldstart.
 • Roligere gange.
 • Reduserer røyk og sot fra eksosen
 • Hindrer bakterievekst.
 • Fjerner kondens.

Typiske anvendelsesområder

 • Alle dieselmotorer
 • Kompressorer
 • Biler (og turboladede motorer)
 • Forbrenningsanlegg (drivhus mm.)
 • Anleggsmaskiner
 • Brennstofftanker
 • Båter

Analysedata

Flammepunkt COC °C 16
Kokepunkt °C 80
Spesifikk vekt v/20°C 0,880
TAN mg KOH/G 0,22
PH verdi 5-7

Tilsetningsprosent / Blandingsforhold (generelle)
Alle typer diesel, sommer/vinter 1 ml / 1 liter drivstoff.
Som smørende kondensfjerner, 2-3 ml / 1 liter drivstoff.
Smørende kondensfjerner / DIESEL+ er testet av SINTEF.

Varenummer

 • 201 Diesel+ 0,5L
 • 202 Diesel+ 5L
 • 203 Diesel+ 10L
 • 204 Diesel+ 25L
 • 205 Diesel+ 180L