Bensin+

Karakteristikk

BENSIN+ er et flytende tilsetningsmiddel til alle typer bensin, spesielt til blyfri bensin. BENSIN+ emulgerer fullstendig med brennstoffet og kan med fordel brukes til forebygging av urenheter rundt dyser, samt optimal smøring av alle bevegelige deler. BENSIN+ medvirker ved tilsetning i brennstoffet som stabilisator for tenningen og forbrenningen, ikke minst i driftsperioder med lave temperaturer.

Egenskaper og fordeler

 • Blander seg homogent med alle typer bensin og medvirker til optimal smøring av bevegelige deler og renhold av dyser
 • Renser og smører stempelringer og tennplugger, forlenger levetiden.
 • Forebygger korrosjon og rustdannelse.
 • Bryter ned eventuell dannelse av svovelsyre.
 • Renere avgasser.
 • Lettere kaldstart.
 • Hjelper mot tenningsbank.
 • Reduserer røyk og sot fra eksosen
 • Fjerner kondens.

Typiske anvendelsesområder

Alle 2 og 4 takts bensinmotorer som:

 • Biler (og turboladede motorer)
 • Gressklippere
 • Motorsager
 • Påhengsmotorer
 • Brennstofftanker

Analysedata

Flammepunkt COC °C 16
Kokepunkt °C 80
Spesifikk vekt v/20°C 0,880
TAN mg KOH/G 0,22
PH verdi 5-7

Tilsetningsprosent / Blandingsforhold (generelle)
Alle typer bensin sommer/vinter 1ml / 1 liter drivstoff.
Smørende kondensfjerner / BENSIN+ er testet og anbefalt av NAF.

Varenummer

301 Bensin+ 1/2 L
302 Bensin+ 5 L
303 Bensin+ 10 L
304 Bensin+ 25 L
305 Bensin+ 180 L